TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Bezpečnost

V dnešním článku si stručně přiblížíme otázky bezpečnosti vodíkových aplikací.

Téměř všechny paliva jsou nějakým způsobem nebezpečná. Dalo by se s nadsázkou říct, že to je právě ta vlastnost, pro kterou se využívají.

Číst dál...

Skladování vodíku

V tomto autobuse bude vodík uskladněn v plynném stavu při tlaku 350 bar (35 MPa) ve čtyřech vysokotlakých kompozitních nádobách o objemu 205 l (celkem 820 l). Ty budou uloženy ve střešní nástavbě jak je ukázáno na následujícím obrázku. Jejich celkový obsah je asi 20 kg vodíku.

Číst dál...

Tankování

Vodík pro čerpací stanici je uskladněn jako stlačený plyn při tlaku 45 bar. Z tohoto zásobníku je vodík odebírán kompresní stanicí, stlačován na tlak 300 bar (30 MPa) a uskladňován ve svazcích tlakových lahví.

Číst dál...

Hybridní pohon

Autobus bude využívat pokročilé hybridní technologie s cílem optimalizace energetických toků ve vozidle. Základním zdrojem energie bude elektřina z palivových článků (výrobce Proton Motor, výkon cca 60kWe), dále baterie Li-ion ( 10 kWh, 40 kW) a ultrakapacitory (1,2 kWh, 200 kW ! ) pro rekuperaci energie při brždění a k pokrytí proudových špiček při rozjezdu.

Číst dál...

O vodíku

Vodík (Hydrogenium - H) je nejhojnějším prvkem ve vesmíru a třetím nejhojnějším prvkem na Zemi. Volný vodík se nachází například v obalu hvězd, v pozemských zdrojích je zastoupen téměř výhradně ve formě sloučenin (voda, uhlovodíky, atd.).

Číst dál...