TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Partneři

Projekt byl od počátku koncipován jako komplexní plán s cílem nejen vyvinout, ale také úspěšně provozovat v běžném režimu první vodíkový autobus v České republice, tedy včetně nezbytné infrastruktury.

Tento široký záběr a náročnost projektu spolu s obtížnou dostupností vodíkových technologií byly impulsem k vytvoření mezinárodního projektového týmu. Kromě České republiky se na projektu podílejí také Německo a Norsko. Duchovním otcem a koordinátorem projektu je ÚJV Řež, který po technické stránce zajišťuje mimo jiné i vizualizaci dat z pohonného systému pro cestující. Na vývoji rozhraní pro vizualizaci spolupracoval norský výzkumný ústav IFE Halden. ŠKODA Electric vyvinula řídící a trakční systém a implementovala jednotlivé části do vozidla. Úkolem odborníků ze Škodovky bylo, aby tok energií ve velmi složitém troj-hybridním systému zajistil co nejlepší výkon motoru a kvalitní jízdní vlastnosti. Proton Motor vyvinul palivový článek a zajistil vodíkové části ve voze (tlakové lahve a rozvody). Linde Gas zaštítila vývoj a výstavbu vodíkové čerpací stanice, která bude zprovozněna na počátku září v Neratovicích.

logo skodaŠKODA ELECTRIC a.s. je předním světovým výrobcem trakčních elektronických pohonů, zdrojů i elektrických motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro, důlní vozidla apod. Navazuje na dlouholetou tradici elektrotechnické výroby Škodových závodů v Plzni, která byla zahájena v roce 1901 v Elektrotechnickém závodě. Od roku 1961, kdy byla uvedena do provozu nová továrna na motory, bylo vyrobeno a dodáno více než 80 000 trakčních motorů a okolo 45 000 pomocných a průmyslových motorů. ŠKODA ELECTRIC a.s. vznikla v průběhu roku 2003 fůzí společností ŠKODA TRAKČNÍ MOTORY s.r.o., závodu CONTROLS společnosti ŠKODA ENERGO s.r.o. a oddělení Elektrické pohony ze ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA s.r.o. se záměrem koncentrovat technické a výrobní kompetence vztahující se k oboru elektrického pohonu vozidel a zařízení. Výsledkem je silná společnost, ve které jsou dnes tři hlavní obory výroby: výroba elektrických trakčních motorů, vývoj a výroba elektrických trakčních měničů a v neposlední řadě výroba a vývoj trolejbusů.

Škoda Electric s.r.o. ČR

Kontaktní osoba : Vladimír Říha

proton Německá společnost Proton Motor Fuel Cell se již více než 15 let specializuje na průmyslové palivové články a hybridní systémy s palivovými články. Firma se oddělila od společnosti Magnet-Motor v roce 1998, od níž převzala sekci vývoje palivových článků založenou v roce 1994. V oblasti palivových článků a hybridních systémů nabízí komplexní servis, od vývoje a výroby až po individualizovaná řešení na přání zákazníků. Proton Motor sídlí v Puchheimu poblíž Mnichova a je zcela vlastněn společností Proton Power Systems plc akreditovanou od roku 2006 na londýnské burze.

Proton Motor GmbH

Kontaktní osoba : Dr. Joachim Kroemer

lindeHistorie společnosti Linde Gas a.s. je spjatá s historií německého koncernu na vývoj a výrobu chladírenských zařízení Linde, založeném v roce 1897 ve Wiesbadenu. V průběhu historie se výrobní program postupně měnil, nicméně dominantní roli vždy představovala výroba technických plynů. Z původně malé lokální firmy se postupně stal koncern světového významu. V září roku 2006 došlo ke spojení Linde a britské BOC, čímž se skupina THE LINDE GROUP stala jedničkou na světovém trhu technických plynů s ročním obratem přibližně 12,5 miliardy eur. V současné době je THE LINDE GROUP podnikem s téměř 55 tisíci zaměstnanci a působností ve více než 70 zemích světa. V roce 1991 v České republice zakoupil koncern Linde 30% akcií podniku Technoplyn, čímž vznikla společnost LINDE TECHNOPLYN a.s. V květnu 1995 se pak stal jejím jediným vlastníkem. Společnost Linde Gas a.s. investovala od roku 1991 do výroby a distribuce technických plynů v České republice více než 14 miliard Kč. Linde Gas a.s. disponuje největší prodejní sítí technických plynů a příslušenství v České republice. Zákazníci si mohou naše výrobky koupit na téměř 300 prodejních místech.

Linde Gas a.s.

Kontaktní osoba : Zbyněk Brada

ifeTechnologicko-energetický institut (IFE) byl založený v roce 1948 jako samostatný výzkumný ústav pro energetiku a jaderné technologie. Jeho cílem je provádět vývoj a výzkum ve prospěch lidské společnosti a to především v oblasti ropné a jaderné energie. Snahou IFE je zavést klimaticky příznivější energetický systém založený na bezemisních zdrojích. Institut hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 600 milionů norských korun a má cca 550 zaměstnanců.

IFE Halden Norsko

Kontaktní osoba : Jan Porsmyr

Arriva Praha

Společnost ARRIVA PRAHA s.r.o. má počátky již v poválečném rozvoji dopravy, kdy došlo k organizačnímu oddělení autobusové dopravy od dopravního systému Českých drah. V rámci n.p. ČSAD KNV Praha vznikl dopravní závod ČSAD – 102 Praha Vršovice, který se zabýval veřejnou osobní a nákladní dopravou ve středočeském regionu. Vzhledem k poloze v centru hlavního města se firma postupně zaměřila na provozování linkové a zájezdové dopravy. Vedle osobní dopravy působila i ve vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravě. V roce 1991 došlo k přerodu společnosti na samostatný státní podnik. V roce 1994 pak v rámci privatizace vznikla firma ČSAD Praha Vršovice a.s. a byla odloučena provozovna nákladní dopravy v Říčanech u Prahy.

V roce 2003 společnost poprvé změnila vlastníka a byla přejmenována na Connex Praha s.r.o. V roce 2008 přešla pod francouzský koncern Veolia pod novým názvem Veolia Transport Praha s.r.o.

Fúzemi byly postupně připojeny lokální firmy Connex Příbram s.r.o. v roce 2008, Nerabus s.r.o v roce 2009, Spojbus s.r.o. v roce 2010 a CUPTOUR bus s.r.o. v roce 2014.

Společnost Deutsche Bahn v roce 2013 převzala firmu Veolia Transdev Central Europe (VTCE) zajišťující dopravu v šesti evropských zemích - Chorvatsku, Polsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a také v České republice. Tím se naše společnost Veolia Transport s.r.o. stala součástí britského koncernu Arriva plc (vlastněného společností Deutsche Bahn) a došlo k poslední změně obchodního názvu firmy na ARRIVA PRAHA s.r.o.

ARRIVA PRAHA s.r.o.

Kontaktní osoba :