TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Taiwan se zajímá o vodíkové technologie

7. června 2016

Mezi její zastávky, vedle Dánska nebo Německa, patřila Česká republika, konkrétně ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.). Společnosti, která se dlouhodobě věnuje otázce vodíku, jeho využití v dopravě nebo jako formy ukládání energie například ze solárních článků.

V delegaci byly zastoupeny jak státní instituce, například ITRI (Industrial Technology Research Institute), Ministerstvo pro vědu a techniku, Národní energetický program-Phase II (NEP-II), dále zástupci univerzitního školství se zaměřením na techniku (National Central University, KAO YUAN University nebo National Taipei University of Technology) i z významných výzkumných pracovišť (ITRI nebo Institute of Nuclear Energy Research Atomic Energy Gouncil, R.O.C.) tak i velkých firem, z nichž nejzajímavější byla bezesporu CPC Corporation, Taiwan, státní ropná a plynárenská společnost.

Posledně jmenovaná, spolu s ITRI totiž plánuje vybudovat první vodíkovou čerpací stanici v jednom z národních parků na Taiwanu již příští rok. „Byli jsme na návštěvě v Japonsku, na jejich vodíkových zařízeních, a musím konstatovat, že Japonci jsou v tomto směru hodně aktivní a mají programy pro usnadňování a realizaci vodíkových projektů pod patronací tamní Vodíkové společnosti. Celou řadu komponentů i vyrábí, ale s dodávkou některých klíčových komponentů jsou stále závislí na evropských technologiích. Také proto se zajímáme o vodíkové čerpací stanice v Evropě“, uvedla Rosalyn Chen z ITRI International Center.

Během návštěvy čerpací stanice, kterou vybudovala ÚJV Řež v rámci projektu vodíkového autobusu TriHyBus v Neratovicích, představil podrobně její funkce a technické vybavení Lukáš Polák z odd. vodíkových technologií ÚJV Řež. Samotný TriHyBus, který je středoevropským výzkumným unikátem spojujícím hned tři technologie získávání a používání energie, hovořil s delegací z Taiwanu Aleš Doucek, vedoucí odd. vodíkových technologií ÚJV Řež. Vysoké hodnocení úrovně viděných zařízení zaznělo v diskusi stejně jako zájem o další výměnu informací a spolupráci s ÚJV Řež, a. s.