TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Tisková zpráva: Uvedení do provozu první vodíkové čerpací stanice

„Čistá energie pro dopravu poprvé na území České republiky,"

těmito slovy uvedl v Neratovicích generální ředitel Linde Gas a.s. Ing. Petr Choulík, CSc. do provozu první vodíkovou čerpací stanici.

Projekt vodíkové čerpací stanice reagoval na potřebu provozu prvního hybridního autobusu na vodíkový pohon. Snahou tohoto projektu, který inicioval ÚJV Řež, je kombinování více zdrojů pohonu s cílem minimální spotřeby. Autobus je navržen tak, aby široká veřejnost měla možnost vyzkoušet si nové technologie v dopravě, v tomto případě městský provoz v Neratovicích. Zahájení provozu proběhne do konce roku.

Linde Gas a.s. dodala čerpací stanici H2 450-20-20 HB, která dokáže plnit motorová vozidla plynným vodíkem o tlaku 350 bar. Tato stanice představuje osvědčené a vysoce výkonné zařízení na čerpání vodíku. Stanice se skládá z dvoustupňového vodíkového kompresoru, který dosahuje svého nejvyššího plnicího tlaku 438 bar (při teplotě max 85°C). Tohoto tlaku je dosaženo pomocí nového procesu High Booster Process (proces s dotlačovaným kompresorem). Celá kompresorová stanice je umístěna v železobetonovém kontejneru. Příslušné komponenty čerpací stanice jsou navrženy tak, aby její úprava na vyšší provozní tlak - až 1000 barů - byla snadno realizovatelná. Vodík je skladován v nadzemním zásobníku o objemu 50 m3, pro vlastní čerpání vodíku do motorových vozidel pak slouží nízkotlaká, střednětlaká a vysokotlaká sekce.

Dne 10. 9. 2009 bylo v Berlíně podepsáno „Memorandum of Understanding". Tato dohoda si klade za cíl vyhodnocení vodíkové infrasturuktury v Německu a podporu sériově vyráběných vozů na vodíkový pohon. Partnery tohoto projektu tzv. „H2 Mobility" jsou Linde, Daimler, EnBW, OMV, Shell, Total, Vattenfall, the NOW GmbH National Organisation Hydrogen a Fuel Cell Technology. Prof. Dr. - Ing. Wolfgang Reitzle, CEO Linde AG o této aktivitě říká: "Vždycky jsme byli průkopníky na poli vodíkových technologií, a uděláme vše pro dosažení našeho cíle - zlepšení životního prostředí využíváním vodíku."

Vodíková čerpací stanice
Projekt vodíkové čerpací stanice v Neratovicích je první svého druhu ve střední a východní Evropě. Obdobné stanice jsou např. v Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem či australském Perthu. V Evropě je celkem v provozu několik desítek vodíkových čerpacích stanic, z nichž velká část se nachází v sousedním Německu.